Счетоводство

"КАДО 08" ООД предлага разнообразни индивидуални счетоводни услуги, както и такива в пакет. Стандартния пакет включва:
- ежемесечна обработка на документи,
- ежемесечно информиране на управителя за основните показатели отразяващи състоянието на фирмата,
- по избор предоставяне на допълнителна информация,
- изготвяне на необходими документи отнасящи се до НАП, НОИ, НСИ и други институции включително и частни,
- изготвяне и подаване на ежемесечна информация за НАП
- изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори
- необходими контакти с НАП, НОИ, НСИ и други институции,
- подаване на документи в гореизброените институции (нашата цел е клиентите ни да сведат контактите си с държавната администрация до минимум)
- изготвяне на документи за разплащане с НАП и НОИ
- годишно счетоводно приключване
- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация
- провеждане на ревизии
- данъчна защита и консултации
- обслужване на клиенти по системата Интрастат
- За контакти тел. / факс : +35952 615365

Веселин Начев


+359 898 802 080

+359 898 802 080

+359 898 802 080

office@seacapitalbg.com

Дамян Георгиев


+359 897 933 203

+359 897 933 203

+359 897 933 203

office@seacapitalbg.com