Проектиране на имоти в България

Sea Capital Group си сътрудничи с водещи архитекти в бранша и ви предлагаме следните дейности : 
-проектиране ;
-консултации в областта на проектирането ;
-управление на проекти ;
-интериорен дизайн.
Фирмата предлага комплексни решения за цялостно проектиране и дизайн на всички видове жилищни, обществени и промишлени сгради, както и реконструкции на сгради, интериор, информационно осигуряване със съответната стратегия, маркетингови решения и PR концепция. Ние разполагаме с широк спектър от проектантски възможности, предоставяме нагледно триизмерно визуализиране на решенията , подробност на разработките, а също така пълна свобода и акуратност при организирането на мащабни инвестиционни проекти. Нашият екип е съставен от високо квалифицирани професионалисти по всички специалности, с новаторски идеи за реализация на проекти в жилищната, обществената и промишлената сфера. Sea Capital Group се ползва с добро име пред контролните и съгласувателни инстанции и съответните министерства имащи отношение към дейността на фирмата