Преводи

Агенция за преводи "Варна Превод" ООД. е създадена през 2007 г. в гр. Варна като фирма за писмени и устни преводи и сертифициране на документи, обслужващи както корпоративни клиенти, така и частни лица.
Ние правим писмени преводи на всички европейски езици, използвайки стандартни азбуки, както и на някои редки езици.
Работим с екип от висококвалифицирани преводачи, специалисти в различни области на превода - икономически, технически, юридически, медицински и др.
Всички преводачи са лицензирани в Министерството на външните работи и работят съгласно изискванията и стандартите на МВнР.
Правим легализации във всички държавни институции и ведомства в Република България.